Top 20 kanji thường dùng và top 20 kanji hiếm gặp (trong 1945 kanji thường dùng)

Trong kỳ thi 1kyu và 2kyu kiểm tra năng lực tiếng Nhật, kanji luôn là thứ mà rất mất thời gian và công sức. Có khi nào bạn tự hỏi trong 1945 kanji thường dùng thì những kanji nào là thường xuất hiện nhất và những kanji nào là ít xuất hiện (ý là xuất hiện trên các trang web)? Mình đã dùng google search engine và python để tìm ra câu trả lời.

Top 20 thường gặp (với số trang web tìm được là từ 10480000000, hơn 10 tỷ trang, đến 1670000000, hơn 1 tỷ 600 triệu trang):

的 来 中 日 人 一 年 月 上 元 分 不 了 大 我 有 是 新 本 都

Top 20 kanji hiếm gặp (với số trang web tìm được là từ 583000, hơn 580 nghìn trang, đến 122000, hơn 120 nghìn trang):

鋭 銑 穏 謡 謁 陥 桟 倹 娯 隷 臓 劾 粛 謄 捜 壌 犠 匁 娠 逓

Bạn có thể tham khảo thêm python code ở phần dưới và download excel file.from xgoogle.search import GoogleSearch, SearchError
import time

kanjiList = [
'猿','凹','渦','靴','稼','拐','涯','垣','殻','潟',
'喝','褐','缶','頑','挟','矯','襟','隅','渓','蛍',
'嫌','洪','溝','昆','崎','皿','桟','傘','肢','遮',
'蛇','酌','汁','塾','尚','宵','縄','壌','唇','甚',
'据','杉','斉','逝','仙','栓','挿','曹','槽','藻',
'駄','濯','棚','挑','眺','釣','塚','漬','亭','偵',
'泥','搭','棟','洞','凸','屯','把','覇','漠','肌',
'鉢','披','扉','猫','頻','瓶','雰','塀','泡','俸',
'褒','朴','僕','堀','磨','抹','岬','妄','厄','癒',
'悠','羅','竜','戻','枠','一','丁','七','丈','三',
'上','下','不','且','世','丘','丙','中','丸','丹',
'主','久','乏','乗','乙','九','乳','乾','乱','了',
'事','二','互','五','井','亜','亡','交','享','京',
'人','仁','今','介','仕','他','付','代','令','以',
'仰','仲','件','任','企','伏','伐','休','伯','伴',
'伸','伺','似','但','位','低','住','佐','何','仏',
'作','佳','使','来','例','侍','供','依','侮','侯',
'侵','便','係','促','俊','俗','保','信','修','俳',
'俵','併','倉','個','倍','倒','候','借','倣','値',
'倫','仮','偉','偏','停','健','側','偶','傍','傑',
'備','催','伝','債','傷','傾','働','像','僚','偽',
'僧','価','儀','億','倹','儒','償','優','元','兄',
'充','兆','先','光','克','免','児','入','内','全',
'両','八','公','六','共','兵','具','典','兼','冊',
'再','冒','冗','冠','冬','冷','准','凍','凝','凡',
'凶','出','刀','刃','分','切','刈','刊','刑','列',
'初','判','別','利','到','制','刷','券','刺','刻',
'則','削','前','剖','剛','剰','副','割','創','劇',
'剤','剣','力','功','加','劣','助','努','効','劾',
'勅','勇','勉','動','勘','務','勝','労','募','勢',
'勤','勲','励','勧','勺','匁','包','化','北','匠',
'匹','匿','区','十','千','升','午','半','卑','卒',
'卓','協','南','博','占','印','危','却','卵','巻',
'卸','即','厘','厚','原','去','参','又','及','友',
'反','叔','取','受','口','古','句','叫','召','可',
'史','右','司','各','合','吉','同','名','后','吏',
'吐','向','君','吟','否','含','呈','呉','吸','吹',
'告','周','味','呼','命','和','咲','哀','品','員',
'哲','唆','唐','唯','唱','商','問','啓','善','喚',
'喜','喪','喫','単','嗣','嘆','器','噴','嚇','厳',
'嘱','囚','四','回','因','困','固','圏','国','囲',
'園','円','図','団','土','在','地','坂','均','坊',
'坑','坪','垂','型','埋','城','域','執','培','基',
'堂','堅','堤','堪','報','場','塊','塑','塔','塗',
'境','墓','墜','増','墨','堕','墳','墾','壁','壇',
'圧','塁','壊','士','壮','壱','寿','夏','夕','外',
'多','夜','夢','大','天','太','夫','央','失','奇',
'奉','奏','契','奔','奥','奪','奨','奮','女','奴',
'好','如','妃','妊','妙','妥','妨','妹','妻','姉',
'始','姓','委','姫','姻','姿','威','娘','娯','娠',
'婆','婚','婦','婿','媒','嫁','嫡','嬢','子','孔',
'字','存','孝','季','孤','孫','学','宅','宇','守',
'安','完','宗','官','宙','定','宜','客','宣','室',
'宮','宰','害','宴','家','容','宿','寂','寄','密',
'富','寒','察','寡','寝','実','寧','審','写','寛',
'寮','宝','寸','寺','封','射','将','専','尉','尊',
'尋','対','導','小','少','就','尺','尼','尾','尿',
'局','居','届','屈','屋','展','層','履','属','山',
'岐','岩','岸','峠','峰','島','峡','崇','崩','岳',
'川','州','巡','巣','工','左','巧','巨','差','己',
'市','布','帆','希','帝','帥','師','席','帳','帯',
'常','帽','幅','幕','幣','干','平','年','幸','幹',
'幻','幼','幽','幾','床','序','底','店','府','度',
'座','庫','庭','庶','康','庸','廉','廊','廃','広',
'庁','延','廷','建','弊','式','弓','弔','引','弟',
'弦','弧','弱','張','強','弾','形','彩','彫','彰',
'影','役','彼','往','征','待','律','後','徐','径',
'徒','得','従','御','復','循','微','徴','徳','徹',
'心','必','忌','忍','志','忘','忙','忠','快','念',
'怒','怖','思','怠','急','性','怪','恒','恐','恥',
'恨','恩','恭','息','悦','悔','悟','患','悲','悼',
'情','惑','惜','恵','悪','惰','悩','想','愁','愉',
'意','愚','愛','感','慎','慈','態','慌','慕','惨',
'慢','慣','慨','慮','慰','慶','憂','憎','憤','憩',
'憲','憶','憾','懇','応','懲','懐','懸','恋','成',
'我','戒','戦','戯','戸','房','所','扇','手','才',
'打','扱','扶','批','承','技','抄','抑','投','抗',
'折','抱','抵','押','抽','払','拍','拒','拓','抜',
'拘','拙','招','拝','括','拷','拾','持','指','振',
'捕','捨','掃','授','掌','排','掘','掛','採','探',
'接','控','推','措','描','提','揚','換','握','掲',
'揮','援','損','揺','捜','搬','携','搾','摘','摩',
'撤','撮','撲','擁','択','撃','操','担','拠','擦',
'挙','擬','拡','摂','支','収','改','攻','放','政',
'故','叙','教','敏','救','敗','敢','散','敬','敵',
'敷','数','整','文','斗','料','斜','斤','斥','新',
'断','方','施','旅','旋','族','旗','既','日','旨',
'早','旬','昇','明','易','昔','星','映','春','昨',
'昭','是','時','晩','昼','普','景','晴','晶','暇',
'暑','暖','暗','暫','暮','暴','暦','曇','暁','曜',
'曲','更','書','替','最','会','月','有','服','朕',
'朗','望','朝','期','木','未','末','本','札','朱',
'机','朽','材','村','束','杯','東','松','板','析',
'林','枚','果','枝','枯','架','柄','某','染','柔',
'査','柱','柳','校','株','核','根','格','栽','桃',
'案','桑','梅','条','械','棄','棋','棒','森','棺',
'植','業','極','栄','構','概','楽','楼','標','枢',
'模','様','樹','橋','機','横','検','桜','欄','権',
'次','欲','欺','款','歌','欧','歓','止','正','歩',
'武','歳','歴','帰','死','殉','殊','殖','残','段',
'殺','殿','殴','母','毎','毒','比','毛','氏','民',
'気','水','氷','永','求','汗','汚','江','池','決',
'汽','沈','没','沖','河','沸','油','治','沼','沿',
'況','泉','泊','泌','法','波','泣','注','泰','泳',
'洋','洗','津','活','派','流','浦','浪','浮','浴',
'海','浸','消','渉','液','涼','淑','涙','淡','浄',
'深','混','清','浅','添','減','渡','測','港','渇',
'湖','湯','源','準','温','溶','滅','滋','滑','滞',
'滴','満','漁','漂','漆','漏','演','漢','漫','漸',
'潔','潜','潤','潮','渋','澄','沢','激','濁','濃',
'湿','済','濫','浜','滝','瀬','湾','火','灰','災',
'炊','炎','炭','烈','無','焦','然','煮','煙','照',
'煩','熟','熱','燃','燈','焼','営','燥','爆','炉',
'争','為','爵','父','片','版','牛','牧','物','牲',
'特','犠','犬','犯','状','狂','狩','狭','猛','猶',
'獄','独','獲','猟','獣','献','玄','率','玉','王',
'珍','珠','班','現','球','理','琴','環','璽','甘',
'生','産','用','田','由','甲','申','男','町','界',
'畑','畔','留','畜','畝','略','番','画','異','当',
'畳','疎','疑','疫','疲','疾','病','症','痘','痛',
'痢','痴','療','癖','登','発','白','百','的','皆',
'皇','皮','盆','益','盛','盗','盟','尽','監','盤',
'目','盲','直','相','盾','省','看','真','眠','眼',
'睡','督','瞬','矛','矢','知','短','石','砂','砲',
'破','研','硝','硫','硬','碁','砕','碑','確','磁',
'礁','礎','示','社','祈','祉','秘','祖','祝','神',
'祥','票','祭','禁','禍','福','禅','礼','秀','私',
'秋','科','秒','租','秩','移','税','程','稚','種',
'称','稲','稿','穀','積','穂','穏','穫','穴','究',
'空','突','窒','窓','窮','窯','窃','立','並','章',
'童','端','競','竹','笑','笛','符','第','筆','等',
'筋','筒','答','策','箇','算','管','箱','節','範',
'築','篤','簡','簿','籍','米','粉','粒','粗','粘',
'粧','粋','精','糖','糧','系','糾','紀','約','紅',
'紋','納','純','紙','級','紛','素','紡','索','紫',
'累','細','紳','紹','紺','終','組','結','絶','絞',
'絡','給','統','糸','絹','経','緑','維','綱','網',
'綿','緊','緒','線','締','縁','編','緩','緯','練',
'縛','県','縫','縮','縦','総','績','繁','織','繕',
'絵','繭','繰','継','続','繊','欠','罪','置','罰',
'署','罷','羊','美','着','群','義','羽','翁','翌',
'習','翼','老','考','者','耐','耕','耗','耳','聖',
'聞','声','職','聴','粛','肉','肖','肝','肥','肩',
'肪','肯','育','肺','胃','背','胎','胞','胴','胸',
'能','脂','脅','脈','脚','脱','脹','腐','腕','脳',
'腰','腸','腹','膚','膜','膨','胆','臓','臣','臨',
'自','臭','至','致','台','与','興','旧','舌','舎',
'舗','舞','舟','航','般','舶','船','艇','艦','良',
'色','芋','芝','花','芳','芽','苗','若','苦','英',
'茂','茶','草','荒','荷','荘','茎','菊','菌','菓',
'菜','華','万','落','葉','著','葬','蒸','蓄','薄',
'薦','薪','薫','蔵','芸','薬','藩','虐','処','虚',
'虜','虞','号','蚊','融','虫','蚕','蛮','血','衆',
'行','術','街','衝','衛','衡','衣','表','衰','衷',
'袋','被','裁','裂','裏','裕','補','装','裸','製',
'複','襲','西','要','覆','見','規','視','親','覚',
'覧','観','角','解','触','言','訂','計','討','訓',
'託','記','訟','訪','設','許','訴','診','詐','詔',
'評','詞','詠','試','詩','詰','話','該','詳','誇',
'誌','認','誓','誕','誘','語','誠','誤','説','課',
'調','談','請','論','諭','諮','諸','諾','謀','謁',
'謄','謙','講','謝','謡','謹','証','識','譜','警',
'訳','議','護','誉','読','変','譲','谷','豆','豊',
'豚','象','豪','予','貝','貞','負','財','貢','貧',
'貨','販','貫','責','貯','弐','貴','買','貸','費',
'貿','賀','賃','賄','資','賊','賓','賜','賞','賠',
'賢','売','賦','質','頼','購','贈','賛','赤','赦',
'走','赴','起','超','越','趣','足','距','跡','路',
'跳','踊','踏','践','躍','身','車','軌','軍','軒',
'軟','軸','較','載','軽','輝','輩','輪','輸','轄',
'転','辛','弁','辞','辱','農','込','迅','迎','近',
'返','迫','迭','述','迷','追','退','送','逃','逆',
'透','逐','途','通','速','造','連','逮','週','進',
'逸','遂','遇','遊','運','遍','過','道','達','違',
'逓','遠','遣','適','遭','遅','遵','遷','選','遺',
'避','還','辺','邦','邪','邸','郊','郎','郡','部',
'郭','郵','都','郷','配','酒','酢','酬','酪','酵',
'酷','酸','酔','醜','医','醸','釈','里','重','野',
'量','金','針','鈍','鈴','鉛','銀','銃','銅','銑',
'銘','鋭','鋼','録','錘','錠','銭','錯','錬','鍛',
'鎖','鎮','鏡','鐘','鉄','鋳','鑑','鉱','長','門',
'閉','開','閑','間','閣','閥','閲','関','防','阻',
'附','降','限','陛','院','陣','除','陪','陰','陳',
'陵','陶','陥','陸','陽','隆','隊','階','隔','際',
'障','隣','随','険','隠','隷','隻','雄','雅','集',
'雇','雌','双','雑','離','難','雨','雪','雲','零',
'雷','電','需','震','霜','霧','露','霊','青','静',
'非','面','革','音','韻','響','頂','項','順','預',
'頒','領','頭','題','額','顔','願','類','顧','顕',
'風','飛','翻','食','飢','飲','飯','飼','飽','飾',
'養','餓','余','館','首','香','馬','駐','騎','騰',
'騒','駆','験','驚','駅','骨','髄','体','高','髪',
'闘','鬼','魂','魅','魔','魚','鮮','鯨','鳥','鳴',
'鶏','塩','麗','麦','麻','黄','黒','黙','点','党',
'鼓','鼻','斎','歯','齢']

kanjiFreq = {}
#print kanjiList.len()
#len = kanjiList.len()
text = time.asctime() + "\n"

for each in kanjiList:
try:
gs = GoogleSearch(each)
numOfResult = gs.num_results
kanjiFreq[each] = numOfResult
text += each + "\t" + str(numOfResult) + "\n"
except SearchError, e:
print "Search fail: %s" % e
text += time.asctime()

Advertisements

Một phản hồi to “Top 20 kanji thường dùng và top 20 kanji hiếm gặp (trong 1945 kanji thường dùng)”

  1. […] Top 20 kanji thường dùng và top 20 kanji hiếm gặp (trong 1945 kanji thường dùng) June 2009 4 […]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: