Archive for Tháng Tư, 2011

Luyện viết 400 Kanji mỗi ngày!

Posted in Uncategorized with tags , , , , on Tháng Tư 8, 2011 by quangphuc

Đây là file pdf chia một trang A4 thành 20X20 ô vuông, dùng để luyện viết Kanji. Để luyện thi 2Kyu, 1Kyu (hay bây giờ là N1 và N2) thì mỗi ngày luyện viết khoảng 1 trang như thế này là vừa phải. In ra và cùng luyện Kanji nhé. Luyện viết kanji (20×20)

Advertisements