Archive for Berkeley

Nhập môn lập trình với các bài giảng tại các đại học hàng đầu!

Posted in Uncategorized with tags , , , , , , , on Tháng Tám 11, 2010 by quangphuc
Toàn bộ bài giảng lập trình bằng Java của đại học Stanford và search với từ khóa ‘programming methodology’. Dưới đây là ví dụ về bài giảng đầu tiên.
  1. Nhập môn lập trình với Java, bài giảng 1

Song song với nhập môn lập trình với Java, bạn có thể tìm thấy bài giảng về nhập môn lập trình bằng Python của MIT và search với từ khóa ‘Python’. Dưới đây là bài giảng đầu tiên:

  1. Nhập môn lập trình với Python, bài giảng 1

Thông thường khi học nhập môn lập trình thì chúng ta cũng quan tâm tới Cấu trúc dữ liệu, bạn có thể tham khảo thêm các bài giảng về vấn đề này từ đại học Berkeley và search với từ khóa Data Structure.

  1. Nhập môn cấu trúc dữ liệu với Java, bài giảng 1

Từ những video bài giảng và các trang của các trường đại học trên bạn có thể tìm thêm rất nhiều thú vị. Video dưới đây là cuộc nói chuyện của một trong 2 người sáng lập Google, Sergey Brin, về các vấn đề liên quan đến Google và công nghệ.

Advertisements