Archive for Dataset; Video Lecture; Bộ dữ liệu; Bài giảng Video

Các Dataset và bài giảng ở cấp đại học và sau đại học có Video

Posted in Uncategorized with tags on Tháng Hai 20, 2009 by quangphuc

Bài này chủ yếu đề cập đến một số công cụ trợ giúp nghiên cứu và học tập:

  1. Trong quá trình học tập và cũng như nghiên cứu nhiều người trong số chúng ta rất cần các dataset để kiểm nghiệm các thuật toán của chúng ta, nhưng chúng ta cần tìm ở đâu?
  2. Chắc hẳn nhiều người trong chúng ta đã biết đến các OpenCourseWare của MIT, cũng như Webcast của Berkeley Univ. cung cấp các bài giảng của các trường Đại học này thông qua các Video, tuy nhiên ngoài những nguồn này ra còn có rất nhiều nguồn bài giảng Video không chỉ trong ngành khoa học kỹ thuật mà còn của rất nhiều ngành khác. Chúng ở đâu?

Hai vấn đề này đều có thể được đáp ứng một phần nào với một danh sách các dataset và các bài giảng Video do Peter Skomoroch cung cấp. Trong danh sách này có rất nhiều những dataset thú vị từ google, youtube, social networks,… cũng nhưng quá nhiều những bài giảng giá trị như bài giảng của Michael Nielsen về các kỹ thuật mới của Google, bài giảng về Python dùng trong tính toán khoa học,…

Advertisements