Archive for Programming

Đố vui lập trình (2)

Posted in Uncategorized with tags , , , , , on Tháng Một 19, 2010 by quangphuc

Nào chúng ta hãy tiếp tục với câu đố vui số 2 nhé.

Câu hỏi:

Cho một mảng các số nguyên, trong đó có duy nhất một số xuất hiện đúng một lần trong mảng còn các số còn lại có mặt đúng 2 lần. Hãy viết một đoạn chương trình đưa ra số có mặt đúng 1 lần.

Advertisements

Đố vui lập trình (1)

Posted in Uncategorized with tags , , , , , on Tháng Một 18, 2010 by quangphuc

Bài này mở đầu một loạt các bài về đố vui lập trình (cũng là các câu hỏi phỏng vấn liên quan đến lập trình được cho là được hỏi bởi google, microsoft, ebay, yahoo,…), phần này cũng có tham khảo các câu hỏi phỏng vấn từ blog khoa học máy tính và một số nơi khác.

Câu đố 1:

Cho một mảng các số nguyên, hãy viết một đoạn chương trình để cho biết trong mảng có số nguyên được lặp lại.

Thuật toán với độ phức tạp O(n^2) khá đơn giản như sau:

Input: Mảng A[1..N]

Output: True or False

Algorithm:

1. for i=1:N,

2.   for j=1:N,

3.      if (A[i]==A[j])

4.         return True;

5. return False;

Bạn hãy thử sức đề xuất thuật toán O(n) nhé!

Top 20 kanji thường dùng và top 20 kanji hiếm gặp (trong 1945 kanji thường dùng)

Posted in Uncategorized with tags , , , , , , on Tháng Sáu 7, 2009 by quangphuc

Trong kỳ thi 1kyu và 2kyu kiểm tra năng lực tiếng Nhật, kanji luôn là thứ mà rất mất thời gian và công sức. Có khi nào bạn tự hỏi trong 1945 kanji thường dùng thì những kanji nào là thường xuất hiện nhất và những kanji nào là ít xuất hiện (ý là xuất hiện trên các trang web)? Mình đã dùng google search engine và python để tìm ra câu trả lời.

Top 20 thường gặp (với số trang web tìm được là từ 10480000000, hơn 10 tỷ trang, đến 1670000000, hơn 1 tỷ 600 triệu trang):

的 来 中 日 人 一 年 月 上 元 分 不 了 大 我 有 是 新 本 都

Top 20 kanji hiếm gặp (với số trang web tìm được là từ 583000, hơn 580 nghìn trang, đến 122000, hơn 120 nghìn trang):

鋭 銑 穏 謡 謁 陥 桟 倹 娯 隷 臓 劾 粛 謄 捜 壌 犠 匁 娠 逓

Bạn có thể tham khảo thêm python code ở phần dưới và download excel file.

Tiếp tục đọc