Archive for Review

Tin vui: MIT có bài review về dự án robot mà mình tham gia!

Posted in Research with tags , , , on Tháng Tư 21, 2009 by quangphuc

Mascot Robot System

Sáng nay vừa nhận được email thông báo có bài review về dự án Mascot Robot System mà mình tham gia từ 2 năm này. Hiện tại dự án vẫn được tiến hành thêm 4 năm nữa. Mọi người có thể tham khảo thêm chi tiết bài reviewbài báo.

Advertisements