Archive for Robot

Tin vui: MIT có bài review về dự án robot mà mình tham gia!

Posted in Research with tags , , , on Tháng Tư 21, 2009 by quangphuc

Mascot Robot System

Sáng nay vừa nhận được email thông báo có bài review về dự án Mascot Robot System mà mình tham gia từ 2 năm này. Hiện tại dự án vẫn được tiến hành thêm 4 năm nữa. Mọi người có thể tham khảo thêm chi tiết bài reviewbài báo.

Advertisements

Einstein Robotic Head!

Posted in Uncategorized with tags on Tháng Ba 8, 2009 by quangphuc

Einstein Robotic Head Looks Almost Like the Real Thing

The head, which was designed by Hanson Robotics, can interact with people in a relatively natural way, thanks to specialized software created by Scientists at Calit2.

Robot thế hệ mới!

Posted in Uncategorized with tags on Tháng Mười Một 25, 2008 by quangphuc

Khi xem phim Ngày Tận Thế, tôi đã rất ấn tượng với những Robot có gương mặt và cách thể hiện tình cảm của con người. Những Robot như vậy có thể không con xa nữa khi gần đây các nhà khoa học đã có những bước tiến quan trọng trong việc đưa những biểu hiện cảm xúc giống con người vào khuôn mặt của Robot.